ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕

ร่วมทำบุญ ตักบาตร  ตามโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕
      เมื่อวันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการศาล ร่วมทำบุญตักบาตร  ตามโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการร่วมทำบุญร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ณ  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา