ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
          เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการศาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๕๐ ปี  ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา