ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสำนักงานศาลยุติธรรม และได้มาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา