ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
          เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมให้การต้อนรับประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสำนักงานศาลยุติธรรม และได้มาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ณ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา