ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day   ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day  ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา