ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปีพุทธศักราช 2561

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปีพุทธศักราช 2561
     เมื่อวันศุกร์ที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาล  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งวัดพนัญเชิงวรวิหารและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด  ณ  บริเวณมณฑลพิธีหน้ากองอำนวยการจัดงานของวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา