ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

โครงการ “ปันน้ำใจให้น้องนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”

โครงการ “ปันน้ำใจให้น้องนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”
         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดยนายสหรัฐ  สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” โดยร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วัดบ้านอ้อ และเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอ้อ ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา