ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
        เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา  ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โดยนายสหรัฐ  สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา