ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ตามโครงการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม  ตามโครงการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐
            เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙  นายสหรัฐ สิริวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการศาล ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม  ตามโครงการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการร่วมทำบุญร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและได้มีโอกาสใกล้ชิดพระศาสนา ณ  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา