ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีคณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจําศาล  หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมร่วมพิธี  ทั้งนี้
เพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทของคู่ความในคดี  อันเป็นการลดปริมาณคดีที่จะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไปในอนาคต  ณ  บริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์วิทยบริการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา