ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

พิธีเปิดโครงการ “ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๐ ”

พิธีเปิดโครงการ “ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๐ ”
        เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายสหรัฐ สิริวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี ๒๕๖๐” ซึ่งศาลยุติธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือกในศาล โดยสนับสนุนให้นำระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาใช้ทั้งในและนอกศาลเพื่อให้คู่ความมีโอกาสเจรจากัน  โดยมีคนกลางเป็นผู้คอยช่วยเหลือเสนอแนะ  หาทางออกในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทให้กับทั้งสองฝ่าย  โดยร่วมกับธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้กับธนาคาร  ณ  ห้องประชุมใหญ่  อาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา