ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพุ่มทอง-พุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพุ่มทอง-พุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่ 9
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายปรัชญา ปานปั้น
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ พร้อมคณะข้าราชการศาล  ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพุ่มทอง-พุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา