ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระครศรีอยุธยา และบริเวณโดยรอบ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 24 หน่วย และบริเวณโดยรอบ
เอกสารแนบ