ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---

ประกาศ เรื่องเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2560


เดือน มกราคม 2560 มีกำหนด 5 วัน คือ
   1. วันจันทร์ที่ 2
   2. วันเสาร์ที่ 7
   3. วันเสาร์ที่ 14
   4. วันเสาร์ที่ 21
   5. วันเสาร์ที่ 28

เดือน กุมภาพันธ์ มีกำหนด 4 วัน คือ
   1. วันเสาร์ที่ 4
   2. วันอาทิตย์ที่ 12
   3. วันเสาร์ที่ 18
   4. วันเสาร์ที่ 25

เดือน มีนาคม มีกำหนด 4 วัน คือ
  1. วันเสาร์ที่ 4
  2. วันเสาร์ที่ 11
  3. วันเสาร์ที่ 18
  4. วันเสาร์ที่ 25  


เอกสารแนบ