ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

      เมื่อวันอังคารที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการศาล ร่วมทำบุญตักบาตร  ตามโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการร่วมทำบุญร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ณ  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
ผบ.3346/61
นัดสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00