ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 136
ผบ.1009/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1010/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1011/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1231/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1232/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1233/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1234/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1252/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1253/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1254/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1255/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1256/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1327/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1328/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1329/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1330/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1331/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1332/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1333/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1334/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1335/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1336/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1371/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1372/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1373/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1374/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1428/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1429/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1430/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1431/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1432/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1433/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1502/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1508/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1509/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1510/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1511/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1512/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1566/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1567/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1568/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1569/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1570/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1571/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1572/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1573/61
นัไกล
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1601/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1602/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1603/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1604/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1605/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1620/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1621/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1622/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1623/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1624/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1626/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1627/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1628/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1629/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1630/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1631/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1632/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1633/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1635/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1636/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1637/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1638/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.167/61
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1731/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1828/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1829/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1830/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1860/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1891/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1910/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1911/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1912/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1924/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1925/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1926/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1927/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1928/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1974/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.20/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2004/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.2015/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.282/61
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.9409/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.9469/60
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.13/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.14/61
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.154/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.163/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.21/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.22/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.43/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.44/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.52/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.58/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.59/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.648/60
นัดพร้อมพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.69/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.70/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.72/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
พ.73/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.78/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.80/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.98/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ส.36/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ส.37/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ส.38/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ส.39/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ส.40/61
นัดไกต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ส.41/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ส.43/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1274/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1341/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1521/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 10
อ.2031/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.215/61
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2238/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2396/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2403/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.2542/60
นัดสอบคำให้การและตรวจพยานกลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2574/54
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2677/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.401/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.431/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.442/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.452/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.508/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.514/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.561/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.562/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.661/60
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.