ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

45

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายตาม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแสดงศาลจำลอง  แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และมีนายสุวิชา ปราบจิตร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และนายกมนพัฒน์ คุญชะวลี นิติกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 88
อ.1459/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1743/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2741/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.647/49
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.692/60
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
ส.66/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1667/60
ฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1964/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.883/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
ขบ.14/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ขบ.15/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2368/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2406/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2484/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2720/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2884/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2885/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2886/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2887/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3197/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3198/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3206/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3207/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3208/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3209/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3210/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3211/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3212/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3213/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3214/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3226/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3227/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3228/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3229/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3230/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3231/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3232/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3233/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3234/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3235/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3265/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3266/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3267/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3268/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3269/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3270/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3271/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3272/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3311/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3312/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3313/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3314/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3356/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3357/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3358/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3359/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3360/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3361/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3362/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3365/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3366/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3367/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3368/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3369/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3376/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3377/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3378/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3379/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3380/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3381/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3382/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3383/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3384/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3385/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3399/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3400/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3401/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6107/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6111/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.349/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.363/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.364/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.365/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.366/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.374/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.375/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.379/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.380/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)