ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

17

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสหรัฐ สิริวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีคณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจําศาล  หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมร่วมพิธี  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทของคู่ความในคดี  อันเป็นการลดปริมาณคดีที่จะมีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไปในอนาคต  ณ  บริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์วิทยบริการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 109
รฟ.1/58
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1497/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1678/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1764/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3063/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
ส.20/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ส.23/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ส.25/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1082/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1226/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1408/58
นัดฟังผลการจับกุม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1762/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1765/60
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1965/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2954/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3120/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.353/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.508/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.545/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.696/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1075/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1559/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1560/60
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2151/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2312/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2453/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2457/60
ไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2459/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2461/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2462/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2463/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2635/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2636/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2637/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2638/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2639/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2640/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2641/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2642/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2656/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2657/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2669/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2670/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2784/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2785/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2786/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2787/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2825/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2826/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2827/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2828/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2829/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2919/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2920/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2921/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2934/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2935/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2936/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2937/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2938/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2939/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2961/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2962/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2963/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2964/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2965/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2966/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2967/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2971/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2972/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2973/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2981/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3105/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3106/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3114/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3115/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3116/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3117/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3118/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3119/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3120/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3121/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3122/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3123/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3124/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3125/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3128/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.3133/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3134/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3136/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3137/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3138/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3139/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3169/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3173/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3246/60

ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3256/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.6493/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.200/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.201/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.267/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.299/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.300/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.304/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.317/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.321/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.336/60
นัดไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.447/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.786/58
นัดพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ