ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801280---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  มีนาคม  ๒๕60  เวลา 17.0๐ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูป (พระพุทธสิหิงค์) ณ วัดเทพกุญชร ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางชัญญา รักข์กฤตยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะข้าราชการศาล  ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ