ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

       เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เป้าหมายอำเภอละ ๑ ตำบล ซึ่งตัวแทนจากศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและการไม่ได้รับความเป็นธรรม เขตอำนาจศาล สิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่านข่าว