ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

        เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑  คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากนายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้พิพากษา ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรภายในศาล
อ่านข่าว