ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับ---โทร 035-801282, 035-801283---โทรสาร 035-801426---อีเมล atymc@coj.go.th---ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

        เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐  นาฬิกา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาโดย นางสาวขวัญจิตต์ รุจีพิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การบริหารงานงบประมาณศาลยุติธรรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)  ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงบประมาณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักแผนและงบประมาณ จากห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารศาลอาญา ณ ศูนย์วิทยบริการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.181/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1836/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00